Home
       Wie zijn wij
       Wie is waar
       Activiteiten
       Geregistreerde bezoekers
       C.O.M. nieuws
          2008 - C.O.M. Hasselt
          2009 - C.O.M. Piacenza
          2010 - C.O.M. Matosinhos
          2011 - C.O.M. Tours
          2012 - C.O.M. Almeria
          2013 - C.O.M - Hasselt
       Enquête

Artikelen
       Nomenclatuur

Standaarden

Foto's
       Kleurkanaries

Weblogs

Forum

Te koop

Links
       Plaats link naar Ornivaria

Support
       Veel gestelde vragen
       Contact

GO
Aanmelden
Nieuwtjes
Ornivaria is op zoek naar kwaliteitsfoto's over allerlei vogels, planten en insecten die geschikt zijn voor onze gevleugelde vrienden. Bent u iemand die deze in zijn bezit heeft en die deze gratis op deze website wil publiceren, dan ben je onze partner. Als je dat wil doen geef ons dan een seintje
Zoek in blog
Home • Hier bent u:  Weblogs  
Bekijk blog Minimaliseren
okt 14

Geplaatst door: Frans Begijn
dinsdag 14 oktober 2008 11:56

Betr: C.O.M. Congres Palaiseau 

Momenten waarop onze beoordeling over de kleurslagen in onze kleurkanariesport een andere richting kunnen uitgaan zijn zeldzaam. Het C.O.M.-congres dat plaatshad in Palaiseau is zo'n moment dat we met de grootste aandacht moeten opvolgen. Immers hoe rudimentair bepaalde beslissingen op C.O.M.-vlak worden genomen, deze kunnen een belangrijke invloed hebben op nationale standaardeisen. Sta me toe om deze even van naderbij te bekijken.

 Agendapunt 1

Vogels met wit lipochroom kennen wij in de toekomst nog in twee variëteiten (wit en witdominant).

GVB : Een spijtige beslissing omdat men in de naamgeving de factor die verantwoordelijk is voor het ontbreken van de lipochroomkleur slechts bij één van de twee kleurslagen kan terugvinden. Hopelijk volgen onze nationale comités deze beslissing niet.

 Agendapunt 2

 Het erkennen van vogels met witte staart en slagpennen.

 GVB : Deze beslissing is uiteraard te betreuren en wel om volgende reden. Lipochroomkleurige vogels worden geboren met een jeugdkleed. Hoe witter dit jeugdkleur hoe minder lipochroomkleur in de vogel aanwezig is. Uiteraard wordt dit jeugdkleed beïnvloed door erfelijke eigenschappen en voeding dat men verstrekt. Logisch is dat hoe meer lipochroomkleur men in het jeugdkleed van een lipochroomvogel kan waarnemen hoe meer punten men zou moeten krijgen. In Italië is het omgekeerde het geval. Benieuwd hoe onze nationale comités hiermee zullen omgaan. Of, hoe tegenstrijdige kenmerken in standaardeisen insluipen.

 Agendapunt 3

 Bij de lichte kleuren mozaïeken T2 (man) toestaan dat er een lichte doorkleuring van de rug bevedering is.

 GVB : Dit is een goede beslissing. Goede mozaïekkwekers hebben al jaren zo gefokt en geselecteerd. Topkeurders hebben dit al jaren ook zo beoordeeld.

 Agendapunt 4

 De eumelanine bestreping bij volpigment vogels (zwart- en bruinserie) zal in breedte bij de intensieve vogels wat worden aangepast. Dit was 50-50, wordt nu 40-60. Voor de schimmels en mozaïeken blijft de verhouding 60-40, dus 60% melanine en 40% grondkleur.

 GVB : Dit is een gemiste kans om de te strenge eis bij de schimmelvogels (60-40) te verminderen naar een meer aanvaardbare 50-50 verhouding. Ik stel ook vast dat er geen woord gezegd is over het onnatuurlijk gelijnd eumelaninepatroon. Misschien komt dit nog wel terug...

Agendapunt 5

Een door Spanje nieuw ontworpen keurbriefje waarop de punten aangekruist kunnen worden werd verworpen.

GVB : Geen vragen en opmerkingen.

Agendapunt 6

De uitbreiding van het vraagprogramma. Hier is door het C.O.M./O.M.J. een nieuwe indeling gemaakt. Vooral bij de mozaïeken zullen er extra series komen.

GVB : Dit is een zeer goede beslissing. Mozaïeken met de ivoorfactor maakten in het verleden nooit een kans tegen mozaïeken zonder ivoorfactor. Wel een moeilijke klus voor onze keurders. Daar waar ze in het verleden zich er vlug konden vanaf maken met te zeggen dat er onvoldoende mozaïekcontrast aanwezig is, dienen ze de vogel echt te beoordelen en rekening te houden met de specifieke werking van de ivoorfactor in de respectievelijke kleurslagen. Ongetwijfeld krijgt men hierdoor meer mozaïeken met de ivoorfactor op onze shows. en laten we dan ook het volgende hopen: 'misschien krijgen deze vogels dan ook de punten die ze verdienen'.

Agendapunt 7

Aanpassen van de standaardeisen voor de bruine vogels.

GVB : Deze aanpassing blijkt in de goede richting te gaan inzonderheid wat de hoeveelheid feomelanine betreft. Althans zo interpreteer ik de volgende passage: 'Maximale uiting van de melanine, gelijkmatig verdeeld over de vogel (mantel)'. De vogels uit de bruingroep zullen worden gevraagd met een maximale oxydatie van de melanine. Deze laatste zin is spijtig genoeg voor verschillende interpretaties vatbaar. Ik verklaar me nader. We hebben in het verleden onder maximale oxidatie altijd maximale eumelanine en feomelanine met citroenfactor verstaan. Men verkrijgt immers maar maximale oxydiatie als de citroenfactor aanwezig is.

GVB : Het inbrengen van de citroenfactor is echter volledig in tegenstrijd met de eis dat én de eumelanine én de feomelanine bruin moet zijn. De citroenfactor zorgt er immers voor dat zowel de eumelanine als de feomelanine grijs worden. Spijtig dus dat men nogmaals begrippen gebruikt met een tegengestelde inhoud. Daarom is het belangrijk dat men dit goed opvolgt en nakijkt hoe men dit in standaardeisen omschrijft.

 GVB : Ook is de eis van een duidelijk contrast tussen de bestreping en de grondkleur (ook een meervoudig begrip) niet eenduidig bepaald. Maximale feomelanine tussen de bestreping zorgt niet voor een duidelijk contrast. Hier stelt men dus vast dat verschillende eisen elkaar tegenspreken.

Agendapunt 8

Voorlopige standaardeisen voor de bruin topaas.

Belangrijk is de volgende eis: 'afwezigheid van feomelanine. Hierdoor ontstaat er een duidelijk contrast door de omzoming in de vleugel en staartpennen'.

GVB : Hier slaat de C.O.M. werkgroep de bal compleet mis. Een eis die helemaal niet in het verlengde ligt van het genotype. Hier komt men beslist op terug.

Agendapunt 9

Keurtechnische aanwijzingen (richtlijnen per kleur).

GVB : Wat deze richtlijnen inhouden zullen we in detail moeten bekijken vooraleer een mening te kunnen vormen.

Agendapunt 10

De door België ingezonden brief met daarop een aantal punten (deze punten waren het resultaat van de bespreking in Brussel.

GVB : Sta me toe, dat ik mij hier onthou van commentaar...

Agendapunt 11

Spanje heeft een voorlopige standaard gemaakt voor de Jaspis.

Ook hier onthou ik mij van commentaar... bij gelegenheid geef ik daar eens mijn mening over.

GVB : Onder hetzelfde agendapunt staan nog een aantal andere punten. Wellicht heeft men niet de tijd gehad om deze grondig te bespreken en hebben deze vooralsnog geen invloed op de keurtechnische eisen. Zo heeft men het blijkbaar onder meer gehad over:

'Bij de agaat wit mag de lipochroomkleur tussen de bestreping niet zuiver wit zijn, er moet een lichte verwevenheid zijn van lipochroom met melanine'. Vermoedelijk bedoeld men hier: verwevenheid van lipochroom met feomelanine'.

GVB : Wellicht hebben persoonlijke interpretaties van een paar aanwezigen voor deze miskleun gezorgd. Daar staat dan weer een zeer positief element tegenover dat ze blijkbaar de azulfactor in de agaatvogels toelaten.

Vriendelijke groeten  Door gvdborre op   dinsdag 14 oktober 2008 10:48

Tags:
 
HomeArtikelenStandaardenWeblogsForumTe koopLinks
Hosting en Design :: Stabiton bvba2007 • Hosting en Design © Stabiton bvba Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid | 2019-04-26