Home
       Wie zijn wij
       Wie is waar
       Activiteiten
       Geregistreerde bezoekers
       C.O.M. nieuws
          2008 - C.O.M. Hasselt
          2009 - C.O.M. Piacenza
          2010 - C.O.M. Matosinhos
          2011 - C.O.M. Tours
          2012 - C.O.M. Almeria
          2013 - C.O.M - Hasselt
       Enquête

Artikelen
       Nomenclatuur

Standaarden

Foto's
       Kleurkanaries

Weblogs

Forum

Te koop

Links
       Plaats link naar Ornivaria

Support
       Veel gestelde vragen
       Contact

GO
Aanmelden
Nieuwtjes
Heb je ook zin om iets te vertellen aan je vrienden vogelliefhebbers? Wil je ook een artikeltje schrijven en publiceren. Neem vandaag nog contact. Als auteur kun je op deze website zelf artikels publiceren.
Zoek in blog
Home • Hier bent u:  Weblogs  
Bekijk blog Minimaliseren
apr 18

Geplaatst door: Frans Begijn
vrijdag 18 april 2008 21:06

Selectie
Het spreekt vanzelf dat we meer mogelijkheden hebben om te selecteren met meerdere jonge vogels welke we ter beschikking hebben dan slechts met enkele. En het spreekt ook vanzelf dat we meer mogelijkheden hebben om tijdens wedstrijden te scoren wanneer we de beschikking hebben over meerdere geselecteerde showvogels dan slechts over enkele.  Als men wilt selecteren op een bepaalde eigenschap is het essentieel dat men over een substantieve groep vogels beschikt waarbinnen het mogelijk is om een selectie te maken, daarom is de periode van de kweek zo belangrijk. Onze vogels hebben dan extra aandacht nodig waarna we zonder pardon dienen te selecteren uit onze jonge vogels: alleen verder gaan met die vogels die echt voldoen aan onze eisen als kweekvogel en als tentoonstellingsvogel. We moeten er wel voor uitkijken dat we het aantal vogels waar we mee verder kweken niet teveel beperken. De genetische basis van onze kweekfamilie zou dan te smal worden met mogelijke risico's van inteelt en negatieve effecten op de vruchtbaarheid. Met een rigoreuze selectie kunnen we weliswaar snel resultaten behalen maar het wordt dan heel moeilijk om het resultaat voor de toekomst te schikken. Het uiteindelijk doel is tenslotte een kweekfamilie die over redelijk homogene eigenschappen beschikt gebaseerd op een vrij brede genetische basis. Daarom is het volgens mij ook essentieel om je als raskweker slechts in énkele kleuren te specialiseren.
Moment waarop selectie plaatsvindt
Selectie is gebaseerd op observatie van de vogels gedurende het hele jaar rond. Toch zijn er twee momenten waarop selectie het beste kan plaatsvinden:

Na de kweek. We elimineren de vogels voor verdere kweek die niet de beoogde kweekresultaten behaald hebben. Poppen die weinig eieren gelegd hebben. Poppen die niet zo goed hun jongen verzorgden en koppels waarbij teveel jongen niet groot gebracht werden. Deze vogels gebruiken we NIET opnieuw bij een volgende kweek, we geven ze géén tweede kans. Op dezelfde wijze elimineren we van verdere kweek, vogels die te los in de veren zitten, te klein zijn, blijvend abnormaal agressief bleken te zijn tegenover hun partner,  'neurotische' exemplaren, dus ook dewelke eventueel gedragstoornissen vertonen.  

Na de rui. Als de rui achter de rug is laat de jonge vogel het best zijn karakteristieke eigenschappen zien. Eigenschappen voornamelijk in kleur en in bevedering. Vogels die moeite hadden om door de rui te komen sluiten we uit van verdere kweek evenals vogels die toch niet zo voldoende sterk bleken te zijn. Vogels die erg laat geboren zijn zullen we ook niet voor de kweek gebruiken het eerste seizoen erna. Een en ander zal ons toelaten om op langere termijn er de vruchten van te plukken. 

Toelichting: als vogelkwekers vogels van de hand doen wil zoiets niet per definitie zeggen dat er iets mee fout hoeft te zijn. Na elk seizoen zijn er uit stammen van gespecialiseerde fokkers zéér goede vogels beschikbaar die kwalitatief van onschatbare waarde kunnen zijn voor verdere stamuitbouw van een nieuwe eigenaar in spe , laat hier geen misverstand over bestaan.     

 

 

Tags:
 
HomeArtikelenStandaardenWeblogsForumTe koopLinks
Hosting en Design :: Stabiton bvba2007 • Hosting en Design © Stabiton bvba Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid | 2019-08-20